Jak dowiadujemy się z raport opublikowanego przez Federalny Urząd Policji Kryminalnej liczba przestępstw seksualnych popełnionych przez migrantów wzrosła o 500 procent, w latach 2013 – 2016.

Raport zatytułowany „Przestępczość w kontekście migracji”, rejestruje przestępstwa popełnione przez osoby ubiegające się o azyl, uchodźców i nielegalnych imigrantów. Definicja ta obejmuje znaczną większość prawie 2 milionów migrantów, które rząd Merkel zaimportował w ostatnich latach.

Najnowsza wersja tego raportu, opublikowana pod koniec kwietnia, pokazuje, że w zeszłym roku migranci popełnili w Niemczech średnio 9 przestępstw seksualnych każdego dnia. Oznacza to wzrost o 102 procent w porównaniu z rokiem poprzednim.

Największy wzrost w latach 2015-2016 wynikał z napływu osób ubiegających się o azyl, uchodźców i nielegalnych imigrantów, którzy popełnili 329,7 procenta więcej przestępstw seksualnych. Tylko Syryjczycy popełnili o 318,7 procenta więcej przestępstw seksualnych niż w poprzednim roku, uchodźcy z Afganistanu (wzrost o 259,3 procenta), Irakijczycy ( wzrost o 222,7 procenta), Pakistańczycy (wzrost o 70,3 procenta); Algierczycy (wzrost o 100 procent), Marokańczycy (wzrost o 115,7 procenta). To są główne kraje skąd pochodzi najwięcej sprawców przestępstw związanych z przestępstwami seksualnymi.

W 2016 roku migranci popełnili łącznie 3404 przestępstw seksualnych.

Pokazuje to jak daleko zaszło owe słynne ubogacenie kulturowe społeczeństwa niemieckiego.

jes