Rosyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało nową koncepcję polityki regulującej imigrację, mającą na celu zwiększenie tolerancji i współpracy międzykulturowej, a także przekierowanie znacznego przepływu imigrantów z europejskich części Rosji na Daleki Wschód.

Ministerstwo spraw wewnętrznych chce, aby imigranci przybywający do Rosji byli wysyłani na wschodnie terytoria kraju, a w przyszłości także w rejon Bajkału.

Według danych ministerstwa łączna liczba migrantów wewnętrznych i imigrantów w Rosji podwoiła się w latach 2012-2016 w porównaniu z latami 2007-2011. Imigranci stanowili wtedy 12 procent. Do końca 2016 r. Liczba obywateli zagranicznych i osób bez obywatelstwa legalnie przebywających w Rosji wyniosła ponad 9,7 mln.

mb

Zobacz również: