Lubuska Policja przygotowuje się do zabezpieczenia XXIII edycji „Przystanku Woodstock”. Przewidując poważne zagrożenia, które mogą wystąpić podczas festiwalu, podjęła szereg działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom tej imprezy. W opinii Policji największe zagrożenie stanowią potencjalne zamachy terrorystyczne, z którymi dziś mierzy się Europa, a także skala popełnianych przestępstw i wykroczeń podczas trwania festiwalu. Dlatego też Lubuska Policja w oparciu o te zagrożenia określiła status imprezy o podwyższonym ryzyku.

Mimo profesjonalizmu, doświadczenia i wysokiej oceny Policji w zabezpieczaniu tego festiwalu dostrzegamy wiele zagrożeń, które wynikają z charakteru imprezy. Teren na którym festiwal się  odbywa jest wyjątkowo trudny do zabezpieczenia. Z uwagi na rosnące zagrożenia, co roku Lubuska Policja przy wsparciu funkcjonariuszy z innych jednostek w kraju kieruje do tych zadań coraz większą liczbę policjantów. Dla zobrazowania wystarczy stwierdzić, że w 2011 roku do zabezpieczenia skierowano 1040 funkcjonariuszy, natomiast w 2016 roku było ich już 1589. Wzrósł także koszt działań Policji, która  w 2011 roku przeznaczyła na zabezpieczenie 569.499 zł, a w 2016 roku już 1.360.595 zł.

Podobnie przedstawia się sytuacja związana z przypadkami łamania prawa podczas trwania festiwalu. W 2011 roku odnotowano łącznie 166 takich przypadków, z czego 96 stanowiły przestępstwa, głównie o charakterze kryminalnym. Natomiast w 2016 roku odnotowano łącznie 476 zdarzeń, z czego 220 stanowiły przestępstwa, a 256 wykroczenia.

2011 rok:

39 kradzieży;

22 przestępstwa narkotykowe;

14 pobić;

7 kradzieży z włamaniem;

3 naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy i znieważenie funkcjonariusza;

3 uszkodzenia mienia;

1 niestosowanie się do zakazu sądowego;

1 rozbój;

1 nieumyślne spowodowanie śmierci;

1 przywłaszczenie mienia;

1 narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia

2 zniszczenie dokumentu;

 

2016 rok:

136 przestępstw narkotykowych,

58 kradzieży;

2 zgłoszenia o zgwałceniu;

1 rozbój;

1 uszkodzenie ciała;

1 wypadek w ruchu drogowym;

3 nietrzeźwych kierujących;

2 kierowców z zakazem prowadzenia pojazdów;

4 znieważenia funkcjonariuszy;

4 kradzieże pojazdów;

1 przywłaszczenie telefonu;

2 uszkodzenia mienia;

1 przywłaszczenie;

3 używania środków pirotechnicznych / race/;

1 naruszenie nietykalności cielesnej pracownika służb ochrony.

 

Policjanci w 2016 roku zarejestrowali 256 sytuacji zakwalifikowanych jako wykroczenia. 232 zakończyły się mandatami, a na 24 osoby sporządzono wniosek o ukaranie do Sądu. Głównie chodzi tu o spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zaśmiecanie, używanie słów nieprzyzwoitych, nieobyczajne wybryki, kradzieże, zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz przewinienia związane z ruchem drogowym. W związku ze złamaniem przepisów prawa zatrzymane zostały 94 osoby.

W opinii Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie Wlkp., uwzględniono zagrożenia wymienione przez organizatora, a także zdefiniowano inne zagrożenia mogące wystąpić podczas festiwalu, a nie dostrzeżone przez organizatora. Opinia określa również warunki jakie powinien spełnić organizator podczas przeprowadzenia imprezy.

fot. woodstockfestival.pl

 

Zobacz również: