Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi śledztwo dotyczące korupcji w Pierwszym Śląskim Urzędzie Skarbowym w Sosnowcu.
W toku śledztwa 20 czerwca 2017 roku, działając na polecenie prokuratury, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatury w Katowicach zatrzymali Mirosława M. oraz Dariusza S. Zatrzymany Mirosław M. do kwietnia 2017 roku był wiceprezesem spółki Ruch Chorzów S.A. oraz Fundacji Ruch Chorzów, a obecnie jest dyrektorem sportowym w MKS Cracovia S.A. Zatrzymany Dariusz S. w przeszłości również związany był z Fundacją Ruchu Chorzów oraz ze spółką Ruch Chorzów S.A.
Zgodnie z ustaleniami śledztwa zatrzymani mieli udzielić Naczelnikowi Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu korzyści majątkowych o łącznej wartości 72 tysiące złotych. Przekazane korzyści majątkowe miały związek z funkcjonowaniem Fundacji Ruchu Chorzów oraz Ruchu Chorzów S.A. Do popełnienia tych czynów miało dojść od marca 2015 roku do kwietnia 2016 roku.
Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Regionalnej w Katowicach prokurator ogłosił im zarzuty popełnienia przestępstwa z art. 229 par. 1 kodeksu karnego.
Wczoraj (21 czerwca 2017 roku) na wniosek prokuratora Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec podejrzanego Dariusza S.
Wobec podejrzanego Mirosława M. prokurator zastosował poręczenie majątkowe w kwocie 30 tysięcy złotych.
Prokuratorskie zarzuty usłyszało 9 osób
Dotychczas w toku tego śledztwa Marcinowi K. – Naczelnikowi Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego przedstawiono zarzuty popełnienia 30 przestępstw. Łączna kwota korzyści majątkowych, jakie miał przyjąć Marcin K., przekracza 600 tysięcy złotych.
W sprawie dotychczas prokuratorskie zarzuty usłyszało 9 osób. Wobec 3 osób stosowane są środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.
Śledztwo ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.
PK