Turcja otrzymała prawie 1 mld EUR od Unii Europejskiej, aby wspierać rządy prawa, społeczeństwo obywatelskie, prawa podstawowe, demokrację i zarządzanie.

Rzecznik prasowy Komisji Europejskiej poinformował, że od 2007r. do kwietniem br. wypłacono ok. 980 mln EUR, co miało zwiększyć prawdopodobieństwo dalszego kandydowania Turcji do Unii Europejskiej.

Komisja poinformowała też, że dokładnie przeanalizowała bieżącą i przyszłą pomoc finansową dla Turcji „aby upewnić się, że jest w pełni zgodna z naszymi zainteresowaniami i wartościami”.

Unia Europejska twierdzi, że plan ma na celu utrzymanie pieniędzy w Turcji pomimo „panujących warunków”. Wskazała również na prawnie wiążące zobowiązania, które stanowią podstawę funduszy.

Warto dodać, że Turcja otrzymuje więcej środków z unijnego tzw. Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) niż jakikolwiek inny kraj.

fot. Council of the European Union