Virginia Raggi, pierwsza kobieta, która jest  burmistrzem wezwała rząd do zatrzymania napływu migrantów, gdyż jej zdaniem inaczej nie da się zapobiec dalszym napięciom społecznym.

Raggi  wzywając władze do powstrzymania napływu imigrantów do jej miasta, wyraziła swoją sympatię wobec uchodźców, ale jak stwierdza napięcia społeczne wśród obywateli Rzymu „wyrwały się spod kontroli”.  Burmistrz Wiecznego Miasta uważa, że jest ryzykownym, aby kontynuować dotychczasową politykę migracyjną.

„Rzym jest poddawany silnej presji migracyjnej. Nie może być tak dalej. W ostatnich dniach wysłałam list do Prefekta Rzymu, aby poprosił Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, by powstrzymało napływ  migrantów do miasta.
(…) musimy słuchać rzymskich obywateli: nie możemy pozwolić na tworzenie dalszych napięć społecznych. Z tego powodu uważam, że niemożliwe, a także ryzykowne,  jest dalsze przyjmowanie większej liczby imigrantów
” – napisała Virginia Raggi.

ex