Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Wrzeszcz w Gdańsku w ostatnich dniach skierowała do Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w  Gdańsku akt oskarżenia przeciwko 66-letniemu oskarżonemu o popełnienie przestępstw przeciwko wolności seksualnej.
Oskarżonemu zarzucono molestowanie seksualne małoletnich poniżej lat 15. Zachowania objęte aktem oskarżenia miały miejsce w sierpniu 2015r. oraz w listopadzie 2015r. w Gdańsku.
Sprawca usiłował obcować płciowo z małoletnią pokrzywdzoną, do czego nie doszło z uwagi na postawę pokrzywdzonej, a także dopuścił się względem drugiej z pokrzywdzonych małoletnich innej czynności seksualnej.
Ponadto oskarżonemu zarzucono posiadanie w grudniu 2016r. treści pornograficznych z udziałem małoletnich poniżej 15 lat, które ujawnione zostały na zabezpieczonych w toku śledztwa płytach CD oraz dyskach twardych.
W toku śledztwa ustalono, że rodzina małoletnich pokrzywdzonych, pozostawała w trudnej sytuacji materialnej, objęta była pomocą MOPR-u oraz innych instytucji.
Małoletnie pokrzywdzone wraz z rodzeństwem zostały, decyzją Sądu, umieszczone od początku 2015r. w ośrodku dla dzieci. Zgodnie z regulaminem dzieciom były udzielne jednodniowe całodzienne „przepustki” do domu.
Oskarżony był znajomym rodziny małoletnich, mieszkając w okolicy odwiedzał tę rodzinę  i pomagał im także materialnie. Wykorzystując trudne położenie rodziny, dopuszczał się przemocy seksualnej wobec małoletnich.
Prokurator podjął decyzję o zatrzymaniu podejrzanego (w grudniu 2016r.).
W wyniku przeszukania jego miejsca zamieszkania ujawniono i zabezpieczono nośniki danych (twarde dyski, płyty CD), na których stwierdzono następnie (po uzyskaniu opinii) wśród tysięcy zdjęć przedstawiających nagie dziewczynki – treści pornograficzne z udziałem małoletnich.
Zgromadzony materiał dowodowy – m.in. zeznania świadków, w tym małoletnich pokrzywdzonych, uzyskane opinie biegłego psychologa, a także opinia z zakresu informatyki śledczej – dał podstawę do przedstawienia oskarżonemu zarzutów.
Podejrzany nie przyznał się do ich popełnienia.
Decyzją Sądu, na wniosek prokuratora, oskarżony został tymczasowo aresztowany. Środek zapobiegawczy w postaci aresztu jest nadal stosowany.
Oskarżonemu grozi kara pozbawienia wolności od l. 12.
Tatiana Paszkiewicz
rzecznik prasowy
Prokuratury Okręgowej w Gdańsku