Przestępstwa seksualne popełnione przez migrantów w Niemczech podwoiły się w ciągu roku.  W porównaniu z 2015 rokiem, w minionym roku ich  liczba wzrosła drastycznie. W tym roku będzie jeszcze gorzej
Według danych rządu niemieckiego w 2016 roku migranci dokonali  3404 przestępstw seksualnych. W 2015 roku było 1683 takich przestępstw. To oficjalne dane, niezgłoszonych przestępstw jest zapewne znacznie więcej.
Zbrodnie motywowane islamem również wzrosły o 13,7 procent.
Migranci stanowili 8,6 procent wszystkich podejrzanych o przestępstwo w Niemczech w 2016 roku, wobec 5,7 procent w roku poprzednim.
W tym roku liczby te zapewne będą znacznie wyższe.
eps