Komisja Europejska w środę formalnie wszczęła procedurę przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom w związku z „niewywiązywaniem się przez te państwa” z zobowiązań w sprawie relokacji uchodźców. Kraje te mają miesiąc na wystosowanie odpowiedzi do KE.

„Komisja wszczęła dziś postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wobec Polski, Czech i Węgier. Powodem jest niewywiązywanie się tych państw z obowiązków ciążących na nich (…) w sprawie relokacji” – poinformowała KE.

Według KE mimo ponawianych wezwań te trzy państwa nadal nie wywiązały się z podjętych zobowiązań. „Wykazały też brak poszanowania dla swoich zobowiązań wobec Grecji, Włoch i pozostałych państw członkowskich” – uważa KE. „Węgry nie podjęły żadnych działań od momentu rozpoczęcia relokacji, Polska nie dokonała żadnej relokacji (…); Czechy nie dokonały żadnej relokacji od sierpnia 2016 roku i od ponad roku nie podjęły żadnych nowych zobowiązań” – podała KE.

Wezwała też wszystkie te kraje do rozpoczęcia relokacji. Rzecznik KE Alexander Winterstein zaznaczył, że państwa te będą miały miesiąc na wystosowanie odpowiedzi do KE. Pytany, dlaczego Komisja dała tym krajom miesiąc, a nie dwa miesiące, jak to jest zwykle w przypadku procedur o naruszenie prawa, rzecznik odpowiedział: „Myślę, że szczególne okoliczności tej sprawy, jej znaczenie (…) przemawiały za wyznaczeniem czasu na odpowiedź na okres jednego miesiąca”.

W środę w tej sprawie wypowiedział się także szef KE Jean-Claude Juncker. Przypomniał, że Polska, Węgry i Czechy od ponad roku nie przyjęły uchodźców w ramach programu relokacji i dlatego KE nie ma innego wyboru niż rozpoczęcie wobec tych krajów procedury o naruszenie prawa unijnego.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PA