Niemiecka Fundacja Narodowa przyznała Niemiecką Nagrodę Narodową 2017 Rafałowi Dutkiewiczowi, prezydentowi Wrocławia. 13 czerwca 2017 r., w Berlinie odbyło się oficjalne wręczenie nagrody- informuje oficjalny portal Wrocławia.

Senator Dirk Reimers tak uzasadniał przyznanie nagrody wrocławskiemu prezydentowi: „Rafał Dutkiewicz zasłużył się szczególnie w kształtowaniu europejskiego charakteru swojego miasta oraz na rzecz stosunków polsko-niemieckich.

Jak podaje portal wroclaw.pl, Rafał Dutkiewicz w szczególny sposób zasłużył się na rzecz kształtowania stosunków polsko-niemieckich i integracji obu tych krajów w zjednoczonej otwartej Europie. Od roku 2002 był autorem wielu inicjatyw, które przypominały o złożonej historii Wrocławia i przedstawiały miasto jako otwarte, o własnej tożsamości, które ukierunkowane jest na europejską przyszłość.

W opinii dziennika „Die Welt” Niemiecka Nagroda Narodowa dla Rafała Dutkiewicza to „sygnał wdzięczności dla wszystkich ludzi w Polsce, którzy dążą do harmonijnego współżycia w znacznie bardziej zjednoczonej Europie”.

źródło: wroclaw.pl/ fot. UM Wrocław