Komendant Główny Policji w dniu 15 maja 2016 roku polecił wszcząć postępowanie dyscyplinarne przeciwko funkcjonariuszowi, który niezgodnie z przepisami użył taser. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 16 maja 2016 roku – zgodnie z przepisami KGP nie może ingerować w prowadzone postępowanie dyscyplinarne i zbierane w ramach niego dowody. Nie widział też wcześniej nagrania z urządzenia taser.

Po emisji programu na polecenie Komendanta Głównego Policji wszczęto postępowanie kontrolne. Zespół Kontrolny KGP stwierdził m. in.:

  • brak nadzoru Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu w zakresie wszechstronnego wyjaśnienia przez Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu czynności podejmowanych w stosunku do Igora S.,
  • brak właściwego nadzoru ze strony ówczesnego Komendanta Komisariatu Policji Wrocław Stare Miasto nad działaniami funkcjonariuszy zatrzymujących Igora S.,
  • zawieszenie w dniu 18.08.2016 r. bez podstawy faktycznej postępowania dyscyplinarnego, co było niezgodne z przepisami i doprowadziło do trwającej od dnia tego zawieszenia nieuzasadnionej bezczynności w sprawie.

Zespół powołany przez KGP stwierdził  również, że funkcjonariusze widzieli film z tasera, ale nie wyciągnęli z tego właściwych wniosków, ani też nie poinformowali o tym. Stąd też brak wiedzy o nagraniu między innymi u Komendanta Głównego Policji i jego zastępców.

W stosunku do funkcjonariuszy, wobec których stwierdzono nieprawidłowości zostały podjęte decyzje personalne, o których opinia publiczna została poinformowana. Chodzi między innymi o odwołanych: komendanta wojewódzkiego Policji we Wrocławiu i jego zastępcę, komendanta miejskiego Policji we Wrocławiu i jego zastępcę. Funkcjonariusz, który używał tasera został zwolniony ze służby.

Pragniemy podkreślić, że w sprawie tej nadal prowadzone są czynności przez niezależną od nas prokuraturę jak i czynności kontrolne. Zapewniamy, że z naszej strony czynności prowadzone są wnikliwie, rzetelnie i zgodnie z przyjętymi zasadami, o czym świadczą chociażby już podjęte decyzje, o których publicznie informowaliśmy. O wynikach kontroli opinia publiczna zostanie poinformowana po ich zakończeniu.

źródło: policja.pl