Ministerstwo Obrony Narodowej domaga się natychmiastowego sprostowania nieprawdziwych informacji zamieszczonych na portalu oraz w gazecie „Fakt” 14 czerwca br. w artykule pt. „Dla szefa MON CASA jak taxi!”.

W oświadczeniu czytamy, że podane w artykule dane dotyczące liczby lotów i związanych z tym kosztów są rażąco zawyżone i niezgodne ze stanem faktycznym. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz  od października 2015 do czerwca 2017 r. korzystał z transportu samolotem CASA łącznie 58 razy (w 2015 roku 3 razy, w 2016 – 40 razy, a w 2017 – 15 razy), a nie jak twierdzi autor artykułu 112 razy.

Loty Ministra związane były wyłącznie z wykonywaniem obowiązków służbowych, w tym z ważnymi spotkaniami zagranicznymi – m.in. spotkaniami ministrów obrony państw V4 oraz UE.

Należy podkreślić, że poprzednik Ministra, Pan Tomasz Siemoniak, używał samolotu CASA w większości na trasie Warszawa-Wrocław-Warszawa, co było związane z jego działalnością partyjną, a nie piastowaniem urzędu Ministra Obrony Narodowej. Tylko od czerwca do listopada 2015 r., w czasie trwania kampanii wyborczej, Pan Tomasz Siemoniak odwiedzał swój okręg wyborczy 9 razy.

źródło: MON