Na koniec I kwartału 2017 r. liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 119,5 tys. i była wyższa niż w kwartale poprzednim o 41,5 tys., tj. o 53,2 proc.

Z danych GUS wynika, że w porównaniu z I kwartałem roku poprzedniego liczba wolnych miejsc pracy wzrosła o prawie 30 tys., tj. o 33,4 proc. W końcu omawianego okresu nie obsadzonych było jeszcze 27,5 tys. nowo utworzonych miejsc pracy.

W I kwartale 2017 roku utworzono o 88,9 proc. więcej nowych miejsc pracy w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 17,7 proc. więcej niż w I kwartale roku poprzedniego. W okresie I kwartału 2017 roku zlikwidowano o 30 proc. więcej miejsc pracy niż w IV kwartale 2016 r., ale o 4,8 proc. mniej niż w I kwartale roku poprzedniego.

Najwięcej wolnych miejsc pracy zanotowano w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (25,1 proc.), budownictwa (15,8 proc.) oraz handlu; napraw pojazdów samochodowych (15,2 proc.). W I kwartale 2017 roku jednostki dysponujące wolnymi miejscami pracy najczęściej poszukiwały robotników przemysłowych i rzemieślników (30,2 proc.), specjalistów (15,5 proc.), a także operatorów i monterów maszyn i urządzeń (14,7 proc.).

             Źródło: GUS, Popyt na pracę w pierwszym kwartale 2017 roku

W końcu I kwartału 2017 r. największą liczbą ofert pracy dysponowało województwo mazowieckie (21,8 proc.), śląskie (12,4 proc.) i wielkopolskie (11,2 proc.), a najskromniejsza oferta wolnych miejsc pracy wystąpiła w województwie podlaskim (1 proc.), warmińsko-mazurskim (1,9 proc.) oraz lubuskim (2,3 proc.).

mp/Kurier PAP