Od października w Austrii będzie obowiązywać ustawa zakazująca zakrywanie muzułmankom, migranci będą musieli także uczęszczać na lekcje języka.

„Ci, którzy nie są przygotowani do przyjęcia naszych wartości, muszą opuścić nasz kraj i społeczeństwo” – czytamy tekst ustawy. Kobiety, które będą o burkę, albo nikab – w miejscach publicznych, będą musiały uiścić grzywnę w wysokości 150 euro. Ponadto osoby, które chcą pozostać w Austrii, muszą zapisać się na 12-miesięczny kurs integracyjny, który obejmuje m.in. lekcje języka niemieckiego. Inaczej nie otrzymają zasiłków socjalnych.

Uchodźcy będą zachęcani do wolontariatu, zanim uzyskają pozwolenie na pracę, tak aby byli lepiej przygotowani do funkcjonowania w miejscu pracy.

– Praca jest jednym z najważniejszych czynników skutecznej integracji, dlatego nie tylko łamiemy bariery językowe, ale po raz pierwszy stwarzamy koncepcję trwałej integracji – powiedział Alois Stoger, polityk socjaldemokratyczny.

Czy to się uda, wkrótce się przekonamy.

ese