W Radzie Najwyższej Ukraina trwają prace nad projektem ustawy o swobodnym obrocie bronią w tym państwie.

Poinformował o tym Sergiej Paszyński, przewodniczący komitetu ds. bezpieczeństwa narodowego i obrony ukraińskiego parlamentu.

Jak stwierdził, wstępnie konieczne jest określenie, jakim kategoriom obywateli Ukrainy można „nie obawiać się dać pistolet”. Według niego na pewno mogą do nich należeć ludzie, którzy nienagannie służyli w armii, policji lub Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy.

Jak zapewnił parlamentarzysta projekt tej ustawy będzie rozpatrzony na posiedzeniu Rady Najwyższej już jesienią tego roku.

NS