Od 11 czerwca obywatele Ukrainy podróżujący po krajach  Unii Europejskiej będą mogli wjeżdżać (na 90 dni) do państw unijnych bez wiz.

Ukraińcy w celach biznesowych, rodzinnych lub turystycznych nie będą już potrzebować wizy Schengen, aby wjechać na teren UE, jeśli zostaną tam do 90 dni. Nowe przepisy nie dotyczą jednak Wielkie Brytanii oraz Irlandii.

Polska nie obawia się zalewu Ukraińców bez wiz, jednak podejmuje stosowne środki ostrożności: — Obywatele Ukrainy będą musieli nie tylko posiadać ważny paszport biometryczny, ale również uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu, posiadać wymagane środki finansowe i ubezpieczenie — powiedziała Agnieszka Golias, rzeczniczka prasowa Komendanta Głównego Straży Granicznej. – Osoby takie nie mogą widnieć w bazach danych jako te, którym odmówiono wcześniej wjazdu z różnych przyczyn oraz nie mogą zostać uznane za zagrażające porządkowi publicznemu i bezpieczeństwu wewnętrznemu. – dodała

Na każdy okres wyliczany przez Straż Graniczną i obejmujący 180 dni, Ukraińcy będą mogli przebywać na terenie Unii tylko do 90 dni. Do tego okresu zliczane będą również krótkie okresy przebywania w Unii na podstawie poprzednich przepustek sprzed 11 czerwca.

ns