Kolejny rok z rzędu Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego zdobyła dofinansowanie na realizację działań, które będą organizowane w Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie. Tegoroczne projekty będą dotyczyły stworzenia przestrzeni projektowo-warsztatowej pn. „Industrialna Fabryka Talentów” oraz przygotowania produktu turystycznego o charakterze escape room pn. „Ucieczka z fabryki lnu”. Żyrardowski LOT otrzymał dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach otwartych konkursów w obszarze „Kultura…” oraz „Turystyka…”, łącznie na kwotę 60 tys. zł.
LOT Mazowsza Zachodniego corocznie wykorzystuje możliwość pozyskiwania środków finansowych z zewnętrznych dotacji. W bieżącym roku stowarzyszenie złożyło dwa wnioski w otwartych konkursach ofert ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Obydwa projekty zostały zakwalifikowane na wysokich miejscach listy rankingowej, otrzymując 100% kwoty, o którą ubiegała się organizacja.
Pierwszym z dofinansowanych projektów jest „Industrialna Fabryka Talentów – odtworzenie fragmentu tradycji poprzemysłowej Zakładów Lniarskich w Żyrardowie wraz z organizacją warsztatów kreatywnych z historią w tle”. Będzie on skierowany do osób zainteresowanych twórczym podejściem do kreatywnego tworzenia, zainspirowanych klimatem postindustrialnym, tj. dziedzictwem kulturowym i ponad 180-letnią tradycją najpotężniejszej fabryki lnu XIX-wiecznej Europy – dawnych Zakładów Lniarskich w Żyrardowie. Działania przewidziane w projekcie będą dotyczyły organizacji pokazowych warsztatów z tkania na krosnach oraz cyklu warsztatów kreatywnych pn. „Projektowanie i szycie odzieży lnianej”, „Projektowanie i szycie lnianych dodatków codziennego użytku”, „Młodzi odkrywcy i projektanci”, które zostaną przeprowadzone w okresie letnich wakacji na terenie Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie. Natomiast w październiku br. odbędzie się pokaz mody lnianej na najdłuższej w Polsce drukarce sitodrukowej, podczas którego zostaną zaprezentowane efekty prac warsztatowych. Na realizację tego działania LOT MZ zdobył 20 000 zł w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, kwalifikując się na 2. miejscu (ex aeqou łącznie z innymi pięcioma projektami) na ponad 300 złożonych wniosków z całego Mazowsza!
Drugi projekt pt. „Ucieczka z fabryki lnu” – stworzenie nowego produktu turystycznego o charakterze escape room” będzie realizowany także na terenie Muzeum Lniarstwa. Nowa atrakcja będzie elementem turystyki zagadkowej, która w ostatnich latach rozwija się coraz dynamiczniej. W atmosferze tajemnicy, poprzez rozwiązywanie zagadek, uczestnicy będą poznawać w angażujący sposób historię i dziedzictwo poprzemysłowego Żyrardowa. Jednorazowo z atrakcji będzie mogła korzystać grupa 2-5 osób, która zostanie zamknięta w tematycznym pomieszczeniu na 60 minut. Zadaniem uczestników, którzy nie wiedzą co ich czeka, będzie rozwiązanie licznych zagadek zręcznościowych, logicznych i interaktywnych, wzajemnie powiązanych, które pozwolą uciec z pokoju na czas. Ta kreatywna przestrzeń, pobudzająca do myślenia, wymaga spostrzegawczości, współpracy w grupie, zdolności analitycznego myślenia, kojarzenia faktów. Jest doskonałą formą do spędzania czasu wolnego, zwiedzania i poznawania historii miejsca. Powyższy projekt, któremu przyznano dofinansowanie w wysokości 40 000 zł, zakwalifikowano na 11. miejscu (na 91 złożonych wniosków) w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”.
Do końca 2017 r. w Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie powstaną dwie atrakcje o charakterze escape room. Oprócz dofinansowania, które wywalczyła Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego, również Muzeum Lniarstwa otrzymało grant (w programie Patriotyzm Jutra) na realizację pokoju zagadek. Dzięki sukcesom obydwu instytucji, w Żyrardowie powstaną pierwsze tego typu atrakcje w regionie.
Źródło: Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego