Badania identyfikacyjne ciał ofiar katastrofy smoleńskiej, prowadzone na zlecenie Zespołu Śledczego Nr 1 Prokuratury Krajowej, wykazały dotąd nieprawidłowości w połowie przypadków (12 na 24). Polegały one głównie na umieszczeniu w jednej trumnie części ciał więcej niż jednej osoby (w skrajnym przypadku aż ośmiu), bądź na zamianie ciał ofiar.

Poinformował o tym na dzisiejszym (1 czerwca 2017 roku) spotkaniu z dziennikarzami nadzorujący Zespół Śledczego Nr 1 Zastępca Prokuratora Generalnego Marek Pasionek.

W trumnie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego ujawniono fragmenty ciał dwóch innych osób – powiedział prokurator Marek Pasionek.

Zastępca Prokuratora Generalnego potwierdził ponadto ujawnione przez same rodziny zmarłych nieprawidłowości w przypadku pochówku generałów Bronisława Kwiatkowskiego i Włodzimierza Potasińskiego, a także Natalii Januszko i poseł Aleksandry Natalii-Świat. Potwierdził również znaną już wcześniej informację o zamianie ciał podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP Mariusza Handzlika i prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Piotra Nurowskiego.

Wyniki badań

Jak poinformował prokurator Marek Pasionek do 1 czerwca 2017 roku Zespół Śledczy Nr 1 przeprowadził 27 ekshumacji. Znane są wyniki badań genetycznych dotyczących 24 z nich. W dwóch przypadkach stwierdzono zamianę ciał, a w jednym ujawniono w trumnie tylko pół ciała zmarłego. Ponadto w 9 przypadkach znaleziono w trumnach części ciał kilku osób:

  • w 1 przypadku ujawniono w trumnie części ciał 8 osób,
  • w 1 przypadku – części ciał 6 osób,
  • w 1 przypadku – części ciał 5 osób,
  • w 2 przypadkach – części ciał 3 osób,
  • w 4 przypadkach – części ciał 2 osób.

Ostateczne rezultaty badań mogą wykazać więcej nieprawidłowości, ponieważ trwa jeszcze identyfikacja kilkudziesięciu fragmentów ciał.

Prokurator Marek Pasionek przypomniał jednocześnie, że 9 ekshumacji przeprowadzonych na zlecenie Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie – a więc przed powołaniem Zespołu Śledczego Nr 1 – wykazało zamianę 6 ciał.

Planowane działania

Do końca czerwca 2017 roku Zespół Śledczy Nr 1 zamierza przeprowadzić jeszcze 6 ekshumacji, a od września do końca bieżącego roku – kolejnych 24. Na przyszły rok planowanych jest 26 ekshumacji. Mają one zostać przeprowadzone do końca kwietnia 2018 roku.

Celem ekshumacji jest przeprowadzenie kompleksowych sądowo-lekarskich badań ciał ofiar, a tym samym zebranie dowodów oraz jednoznaczne ustalenie tożsamości wszystkich ciał i ich fragmentów znajdujących się w ekshumowanych grobach. Wyniki badań mają dać rodzinom ofiar pewność, że pochowali rzeczywiście swoich bliskich.

Gwarancją profesjonalizmu działań jest powołanie międzynarodowego zespołu biegłych z zakresu medycyny sądowej, którzy biorą udział w badaniach sekcyjnych ciał ofiar. Są to osoby o niekwestionowanych dokonaniach i autorytecie.

Czynności podejmowane przez prokuraturę, międzynarodowy zespół biegłych i specjalistyczne laboratoria obejmują badania obrazowe ciał ofiar przy użyciu tomografii komputerowej, badania genetyczne, toksykologiczne, histologiczne i fizykochemiczne.

źródło: PK