Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Śródmieście w Gdańsku, oceniając podjęła decyzję o przedstawieniu podejrzanemu  55-letniemu mężczyźnie, zarzutów dotyczących znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad 3-letnią dziewczynką oraz dopuszczenia się w stosunku do małoletniej innych czynności seksualnych. Zarzutami objęto okres kilku miesięcy w 2015r.

Jak ustalono podejrzany znęcał się nad dziewczynką psychicznie oraz fizycznie, ze szczególnym okrucieństwem, m.in. bijąc ją, szarpiąc, grożąc nożem i wyzywając. Stosowanie szczególnego okrucieństwa przyjęto z uwagi na drastyczny sposób działania sprawy.

Podejrzany był konkubentem matki pokrzywdzonego dziecka. W czasie objętym zarzutami matka wraz z córką przebywała w mieszkaniu podejrzanego w Gdańsku.

Śledztwo zostało zainicjowane zawiadomieniem przesłanym do prokuratury przez sąd rodzinny, przed którym toczyło się postępowanie o pozbawienia władzy rodzicielskiej biologicznych rodziców małoletniej.

W toku postępowania przesłuchano licznych świadków, w tym pracowników MOPR-u, psychologów, rodzica zastępczego, członków rodziny biologicznej dziewczynki.

 Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył podczas przesłuchania, w  18 maja wyjaśnienia.

Prokuratura skierowała w dniu 18 maja wniosek do sądu o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowani. Sąd uwzględnił wniosek, stosując wobec  3-miesięczny areszt.

Podejrzany był uprzednio karany, a aktualnie odbywa karę pozbawienia wolności za przestępstwo rozboju.

Podejrzanemu za zarzucone przestępstwo z art. 200§1k.k. grozi kara pozbawienia wolności do lat 12.

Natomiast zarzucone podejrzanemu przestępstwo znęcania połączonego ze stosowaniem  szczególnego okrucieństwa zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 10.

Tatiana Paszkiewicz

rzecznik prasowy

 Prokuratury Okręgowej w Gdańsku