Według informacji przekazanych litewskie władze większość uchodźców, którzy dotychczas zostali przyjęci w ramach unijnego systemu relokacji, opuściło już Litwę.
Taka Informację podał w piątek (26 maja) dziennik „Lietuvos Zinios”. Gazeta cytuje szefa litewskiego MSW Eimutisa Misiunasa, który stwierdził: „Prawie 80 procent przesiedlonych uchodźców znów opuściło Litwę”.
Litwa dotychczas przyjęła w ramach systemu przesiedlania 309 imigrantów. Tymczasem 230 z nich już opuściło Litwę. Wilno zobowiązało się do przyjęcia ogółem 1105 uchodźców. Pozostali zapewne też długo tam nie zabawią.
Co ciekawe fakt ten bardzo zasmuca litewskie władze. Bowiem  szef litewskiego MSW zapowiedział, że rząd zajmie się kwestią poprawy warunków integracji imigrantów, aby ci zechcieli pozostać na Litwie.
jes