Prokurator nadzorujący śledztwo przeciwko Krystianowi W., zdecydował o uzupełnieniu zarzutów przedstawionych podejrzanemu o dodatkowe dwa przestępstwa – dotyczące dokonania gwałtu oraz usiłowania dokonania gwałtu, na szkodę kolejnych dwóch pokrzywdzonych.

Podejrzany został przesłuchany 15 maja, ale nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień odnośnie zarzutów.

W toku trwającego śledztwa Krystianowi W., do chwili obecnej, zarzucono łącznie popełnienie 33 przestępstw na szkodę 23 pokrzywdzonych oraz na szkodę Skarbu Państwa.

– Zarzuty jakie dotychczas usłyszał podejrzany dotyczą przede wszystkim przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności – przestępstw gwałtu, w tym wobec małoletniej poniżej 15 lat, usiłowania gwałtu, usiłowania oraz doprowadzenia do obcowania płciowego, w tym małoletnie pokrzywdzone poniżej 15 lat, nakłaniania małoletnich pokrzywdzonych do prostytucji oraz czerpania z tego procederu korzyści majątkowych. – informuje Tatiana Paszkiewicz, rzecznik prasowy, Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Zarzuty dotyczą również przestępstw przeciwko wolności – tj. zmuszania do określonego zachowania oraz uporczywego nękania. Czyny te miały miejsce w latach 2007-2014, m.in. na terenie Trójmiasta, Pucka, Wejherowa oraz Władysławowa.

– Zarzuty dotyczą również posiadania w październiku 2015 r. substancji psychotropowych oraz wyłudzenia w okresie od października 2013r. do maja 2015r.  nienależnego świadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, poprzez wprowadzenie pracowników w błąd w składanych oświadczeniach co do braku osiąganych dochodów.   – dodaje prokurator Paszkiewicz.

Podejrzanemu za zarzucone przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do lat 15.     Wobec Krystiana W. nadal stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

W toku śledztwa realizowane są dalsze niezbędne czynności, w tym m.in. prokurator skierował do Sądu kolejne wnioski o przesłuchanie pokrzywdzonych. W sprawie niezbędne jest również uzyskanie opinii biegłych psychologów.

POG