Gra miejska i debata „Przewrót Majowy”

MAJ NA FOKSAL
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
Fundacja Solidarności Dziennikarskiej
zapraszają na
grę miejską i debatę
Przewrót Majowy”
27 maja 2017, sobota
Centrum Prasowe Foksal w Domu Dziennikarza w Warszawie, ul. Foksal 3/5
Godz. 9 – 10 rozpoczęcie gry miejskiej
Serdecznie zapraszamy do gry terenowej polegającej na odnalezieniu i sfotografowaniu 10 miejsc w Warszawie, ważnych z punktu widzenia Przewrotu Majowego. Do gry zapraszamy drużyny 2-3 osobowe, a także drużyny „rodzinne” (prosimy wziąć aparat fotograficzny lub komórkę z aparatem).
Plan gry:
1. Start w godz. 9.00 – 10.00, Dom Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5 – drużyny otrzymają zdjęcia z fragmentami miejsc, które muszą odnaleźć i plan gry.
2. Drużyny idą w teren, odnajdują miejsca, robią im zdjęcia i na karcie GRY krótko uzasadniają, jaką rolę odegrało dane miejsce w historii Przewrotu Majowego.
3. Uczestnicy muszą wrócić na Foksal do godz. 14.00, przedstawiając swoje zdjęcia i uzasadnienie: dlaczego ten właśnie temat – dom, fragment, tablica – zostały wybrane.
4. Obrady jury – godz. 14.00 – 15.00.
5. O godz. 15.00 wręczamy nagrody i wyróżnienia, a wszyscy uczestnicy otrzymają wydawnictwa SDP, m.in. książki z publikacjami laureatów konkursu o Nagrody SDP. Wydarzeniu towarzyszyć będą media.
Godz. 15.00-17.00 debata
Otwarty panel dyskusyjny z udziałem wybitnych znawców tematu, historyków, przedstawicieli organizacji upamiętniających dokonania żołnierzy Piłsudskiego. Swój udział zapowiedzieli m.in. szefowie „Strzelca”.
Do debaty zostaną zaproszeni dziennikarze prezentujący różne spojrzenia na Przewrót Majowy. Zachęcamy także uczestników gry miejskiej i wszystkich zainteresowanych tematem do zaprezentowania swoich opinii dotyczących tego wydarzenia. Debata będzie miała charakter otwarty dla publiczności. Zostaną wykorzystane fragmenty filmów dokumentalnych nt. Przewrotu Majowego.
Prowadzenie: Stefan Truszczyński.
Bieżące wydarzenia „Maja na Foksal” prosimy śledzić na stronach: www.sdp.pl i www.majnafoksal.pl
Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego