Łódzki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi dziś (24 maja 2017 roku) wszczął śledztwo w sprawie zdarzenia przestępczego o charakterze terrorystycznym, do którego doszło 22 maja 2017 roku w Manchesterze na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Na skutek tego przestępczego zdarzenia śmierć poniosło dwóch obywateli Polski, a jeden polski obywatel został ciężko ranny.

Postępowanie prowadzone jest w sprawie zabójstwa wielu osób, w tym dwóch obywateli polskich oraz spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wielu osób, w tym obywatela Polski. Czyn ten został popełniony przy użyciu materiałów wybuchowych, poprzez  sprowadzenie eksplozji tych materiałów podczas imprezy masowej. Sprawca działał w celu poważnego zastraszenia wielu osób i wywołania poważnych zakłóceń w ustroju Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Do zdarzenia doszło 22 maja 2017 roku w Manchesterze na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Śledztwo zostało wszczęte z urzędu. Jego prowadzenie zostało powierzone łódzkiej Delegaturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

źródło: Prokuratura Krajowa