Przypominamy, że jeszcze tylko do 25 maja mieszkańcy Sochaczewa mogą składać wnioski o otrzymanie od Urzędu Miejskiego bezpłatnego dostępu do Internetu i sprzętu komputerowego.

Do rozdania są dwa zestawy w ramach programu „R@CK – rodziny cyfrowych kompetencji”.

Mogą się one ubiegać osoby o niskich dochodach, osoby niepełnosprawne oraz dzieci i młodzież ucząca się z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej.

Formularz zgłoszeniowy i regulamin rekrutacji dostępne są w Urząd Miejski – Biuro Obsługi Klienta (ul.1-go Maja 16) czynne w poniedziałek w godzinach 8:00-17:00, od wtorku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 oraz w pokoju 405, III piętro.

es