W Austrii wprowadzono zakaz noszenia burki oraz inne ograniczenia i zakazy dotyczące muzułmanów w tym kraju. Noszenie burki oraz zakrywanie twarzy będzie teraz karane. Podobnie, jak rozdawanie Koranu. To tylko niektóre ograniczenia pakietu integracyjnego.

Parlament austriacki przyjął – zatwierdzony przez rząd już w marcu – pakiet integracyjny. Dotyczy on nie tylko burki, ale też innych części garderoby zasłaniających twarz. Od października tego roku za zakrywanie twarzy w miejscach publicznych będzie grozić kara w wysokości 150 euro.

Zakazane jest także rozdawania Koranu w miejscach publicznych, co ma zapobiec rozpowszechnianiu radykalnej ideologii przez salafitów.

Nowa ustawa, która ma przygotować imigrantów do pracy,  przewiduje ponadto obowiązkowe uczestnictwo w rocznych kursach integracyjnych, podczas których nauczany będzie język niemiecki oraz przekazywane wartości europejskie. Działania te dotyczyć będą osób ze statusem uchodźcy oraz ubiegających się o azyl z perspektywą pozostania w Austrii. Osoby, którym udzielono azylu, mają również wykonywać nieodpłatnie prace społeczne. Kto będzie się od nich uchylał, nie otrzyma świadczeń socjalnych.

edp