LEKCJA HISTORII W WARSZAWSKIEJ CYTADELI

 

Spotkanie z historią XIX wieku

6 maja 2017 r.,

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, ul. Skazańców 25

wjazd w ulicę Czujną od Wybrzeża Gdyńskiego w kierunku Centrum przez Bramę Bielańską

PROGRAM

11:00     Rozpoczęcie i przywitanie gości

dr Tadeusz Skoczek, dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie

  1. Grzegorz Filipiuk OFMCap, koordynator Roku bł. Honorata

11:15     Msza św. polowa

pod przewodnictwem bp. Antoniego Pacyfika Dydycza OFMCap

Po Mszy św. uroczyste otwarcie celi poświęconej bł. Honoratowi

12:30     POD BIAŁO-CZERWONĄ FLAGĄ

Koncert pieśni patriotycznych – Towarzystwo Śpiewacze „Harfa”

13:30     LEKCJA HISTORII

13:30     Królestwo Polskie i Kościół w II połowie XIX w – prof. Janusz Odziemkowski, UKSW, Warszawa

14:00     Historia X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej – Jan Engelgard, Muzem X Pawilonu, Warszawa

14:30     Błogosławiony Honorat i kapucyni dla Ojczyzny. – br. Piotr Stasiński OFMCap, Warszawa

15:00     OSTATNIA POSŁUGA – rekonstrukcja z Powstania Styczniowego

Bitwa i pojmanie o. Agrypina Konarskiego, kapucyna, kapelana powstańczego.

Przygotowanie go na śmierć przez bł. Honorata Koźmińskiego, kapucyna.

Grupa Historyczna Niepodległość1863

Grupa Edukacji Historycznej Reduta Kurpiowska

Grupa Rekonstrukcji Historycznej 9 Kompania 1683

Podczas spotkania:

Możliwość zwiedzenia Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej z przewodnikami

Ciepłe posiłki: grochówka i grill

Planowane zakończenie – ok. 16:00.

Organizatorzy:

Bracia Mniejsi Kapucyni, Prowincja Warszawska

Muzeum Niepodległości w Warszawie

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej