Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie zdecydował o umorzeniu postępowania mającego na celu uregulowanie sytuacji prawnej małego Huberta. Dzięki wsparciu prawników Ordo Iuris chłopiec na czas postępowania o ustanowienie rodziny zastępczej, nie trafi do domu pomocy społecznej, o co wnioskowali urzędnicy WCPR, lecz pozostanie pod opieką Pani Urszuli, pielęgniarki z Centrum Zdrowia Dziecka.

Celem zakończonego postępowania było wydanie zarządzeń opiekuńczych, polegających na umieszczeniu chłopca w instytucjonalnej pieczy zastępczej, o co wnioskowali urzędnicy Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie (WCPR). Sąd zdecydował o umorzeniu postępowania, uznając je za bezzasadne. Hubert na mocy postanowienia sądu z 21 marca 2017 r. przebywa bowiem w domu Pani Urszuli, pielęgniarki Centrum Zdrowia Dziecka. Zarówno prawnicy Instytutu Ordo Iuris, jego opiekunka prawna, jak i specjaliści z zakresu medycyny dziecięcej byli zgodni co do tego, że istnieje szereg przeciwskazań do umieszczenia chłopca w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Prawnicy Ordo Iuris złożyli skargę na działania urzędników WCPR do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z wnioskiem o skontrolowanie działań urzędników WCPR głównie pod kątem zweryfikowania, czy urzędnicy dochowali należytej staranności w sprawie małego Huberta.

Złożono także zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez pracowników WCPR. Prokuratura wszczęła postępowanie przygotowawcze przeciwko urzędnikom i ze względu na interes społeczny oraz dobro dziecka włączyła się w postępowanie u ustanowienie Pani Urszuli rodziną zastępczą, jak również poparła stanowisko prawników Ordo Iuris w sprawie małego Huberta. Przypominamy, że do postępowania w sprawie chłopca dołączył także Rzecznik Praw Dziecka.

Kolejnym działaniem, w które zaangażowani są prawnicy Ordo Iuris, będzie ustanowienie Pani Urszuli pieczą zastępczą dla chłopca do momentu znalezienia rodziny zastępczej. Przychylenie się przez sąd do wniosku opiekunki prawnej zagwarantuje chłopcu właściwą opiekę i odpowiednie warunki rozwoju do czasu znalezienia rodziny adopcyjnej.

Chłopiec po tym jak został porzucony przez biologicznych rodziców przebył liczne operacje ratujące zdrowie i życie związane z wadami wrodzonymi oraz problemami typowymi dla wcześniaków.  W związku z tym wymaga specjalistycznej opieki. Dla zapewnienia mu optymalnych warunków rozwoju psychofizycznego oraz emocjonalnego, optymalnym środowiskiem, w którym powinien przebywać jest środowisko rodzinne.

Nadal trwają intensywne poszukiwania odpowiednich kandydatów na rodziców adopcyjnych dla dwuletniego Huberta. Instytut Ordo Iuris zobowiązał się do pomocy w dopełnieniu wszelkich formalności związanych z przeprowadzeniem postępowania adopcyjnego.

Zapraszamy do odwiedzenia profilu Huberta: https://www.facebook.com/malyhubertszukadomu/

źródło: ordoiuris.pl