Troje członków islamskiej sekty  zostało aresztowanych w Detroit. Zarzuca im się okaleczanie kilkuletnim dziewczynkom, poprzez uszkadzanie ich  narządów płciowych. Dokonywali tego w tajnej klinice.

Zatrzymani to, lekarz Fakhruddin Attar (53 lata), jego  żona, Farida Attar, (50 lat) oraz Jumana Nagarwala, 44-letnia lekarka pogotowia  ratunkowego. Wszyscy troje zostali aresztowani przez  FBI.

Związani są oni z islamską sektą Dawoodi Bohra, która opowiada się za chirurgicznym usunięciem łechtaczki od dziewczętom wieku sześciu lat, aby powstrzymać rozwój  ich seksualności.

Praktyka uznawana za naruszenie praw człowieka. Coraz większa liczba kobiet w społeczności muzułmańskiej na całym świecie zaczęła mówić publicznie o  skutkach, jakie wywarła na nich i ich rodzinach.

– Wiele z nich opisuje ból podczas zabiegu i wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne w późniejszym okresie życia. – powiedział Kevin J. Swanson, agent specjalny FBI

– Okaleczanie narządów płciowych stanowi szczególnie brutalną formę przemocy wobec kobiet i dziewcząt. – powiedział amerykański adwokat Daniel Lemisch. – Praktyka ta nie powinna mieć  miejsca we współczesnym społeczeństwie. Zaś ci, którzy ją wykonują na małoletnich, muszą  odpowiadać  karnie.

Klinika, w której przeprowadzano te zabiegi, działała w ścisłej tajemnicy. Przywożono tam także dziewczynki z sąsiednich państw.
Niestety coraz większa liczba radykalnych muzułmanów w Ameryce opowiada się za islamskimi prawami i praktykami, nawet jeśli są nielegalne lub niezgodne z konstytucją. Prawo szariatu opowiada się często za dominacją prawa islamskiego nad prawami „stworzonymi przez człowieka”.

ede