Nie można tego wykluczyć. Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE złożyło właśnie petycję – projekt uchwały do Rady Warszawy ws. zwolnienia nieruchomości mieszkaniowych do 150 m2 powierzchni z podatku. Zwolnienie (stawka 0%) dotyczyłoby zarówno powierzchni mieszkań jak i grunt pod mieszkaniami. Warunkiem zwolnienia byłoby zameldowanie w Warszawie.
Jak uzasadnia Stowarzyszenie: „Można obejść się bez samochodu, garażu, różnych innych dóbr, ale mieszkać gdzieś trzeba. Zatem mieszkanie jest dobrem podstawowym człowieka, dobrem bez którego żyć faktycznie nie można. Owszem jest możliwość zamieszkania pod mostem, na gołym niebie, ale wcześniej czy później nastąpi to ze szkodą dla zdrowia a może i życia. Tymczasem za dobro podstawowe, dobre konieczne do życia, każe się płacić podatek. W naszej ocenie jest to nieprzyzwoite”. 
Okazuje się, że zwolnienie z podatku wcale nie stanowiłby znaczącego ubytku finansowego. Jak czytamy w petycji: „Same wpływy z podatku od nieruchomości mieszkaniowych są niewielkie. Jeżeli przyjąć ponad pół miliona gospodarstw domowych, przy podatku zazwyczaj w granicach 60-100 zł, otrzymamy ok.40 mln złotych. Równocześnie trzeba wysłać decyzje listem poleconym z potwierdzeniem odbioru (koszt 7,80 zł) i do każdego ze współmałżonków. Zatem mówimy o ok. 1 mln przesyłek, którą należy przygotować, wydrukować, podpisać, opieczętować (i to nie faksymile) i wysłać. Słowem sam koszt przygotowania i wysyłki decyzji to co najmniej kilkanaście milionów złotych, a dochodzą do tego koszty księgowe, koszty administracyjne procedur odwoławczych itp. Zatem cała operacja z ekonomicznego punktu widzenia nie przynosi jakichś znaczących przychodów. W świetle powyższego, uważamy że można znieść podatek od nieruchomości mieszkaniowych wraz z gruntem pod tymi nieruchomościami np. do 150 m2 pow. użytkowej – dla osób zameldowanych w Warszawie”.
Czy radni przychylą się do tej propozycji? Trudno powiedzieć. Co prawda władze samorządowe niechętnie rezygnują z jakichś przychodów (choćby niewielkich), ale pamiętać należy również, iż już w przyszłym roku odbędą się wybory samorządowe.