W Krakowie do końca roku powstanie kilka stacji elektrycznego ładowania pojazdów. Będzie to możliwe dzięki przystąpieniu województwa do pilotażowego programu „e-Mobility”.

List intencyjny w tej sprawie z Polską Grupą Energetyczną podpisał w czwartek wojewoda małopolski Józef Pilch. Dotyczy rozwijania infrastruktury ładowania oraz tworzenia systemu zachęcającego podmioty publiczne i prywatne do korzystania z pojazdów elektrycznych.

Pierwsze publiczne stacje ładowania staną w aglomeracji krakowskiej jesienią, kolejne w przyszłości również na terenie innych miast Małopolski. Łącznie ma ich być ok. 20-30, w zależności od zapotrzebowania będą powstawały następne.

„Projekt +e-Mobility+ to istotna inicjatywa o charakterze ekologicznym nie tylko dla Krakowa, ale dla całej Małopolski, stanowiąca również skuteczną formę walki ze smogiem” – powiedział wojewoda, zapowiadając rozmowy z przedstawicielami samorządów w kwestii propagowania alternatywnych źródeł energii.

Projekt „e-Mobility” realizowany jest od końca 2016 r. w kilku polskich miastach, m.in. w Łodzi, Rzeszowie i Lublinie. PGE ma w planach opracowanie systemu zachęt dla posiadaczy samochodów elektrycznych, m.in. będą to preferencyjne stawki za korzystanie z publicznych stacji ładowania oraz za pierwszy rok umowy na użytkowanie wolnej stacji ładowania dla klientów flotowych.

We wrześniu ubiegłego roku resort energii przedstawił plan rozwoju elektromobilności i krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Zaproponowane rozwiązania mają z jednej strony poprawić bezpieczeństwo energetyczne kraju, z drugiej przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczeń emitowanych przez transport. Plan uwzględnia też elektryfikację transportu publicznego. Jego uzupełnieniem są rozwiązania dotyczące budowy infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych, które zostały zdefiniowane w krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny
/woj/