Zdecydowana większość posłów w holenderskiej izbie niższej parlamentu głosowała za poparciem wniosku, który pozwoliłby karać szkoły, które odmówią nauczania o  LGBT.
Jedynymi ugrupowaniami, które nie poparły tego wniosku, były centroprawicowa Ludowa Partia Wolności i Demokracji (VVD), chrześcijańsko-praworządna Partia Reformowana (SGP) oraz prawicowe Forum na Rzecz Demokracji (FvD).
Propozycję tę zgłosił Jasper van Dijk – parlamentarzysta Partii Socjalistycznej (SP), który chce, aby szkoły. które konsekwentnie odmawiają nauczania o różnorodności seksualnej, były karane grzywną lub innymi działaniami administracyjnymi.
Van Dijk, który twierdzi, że zapewnienie dzieciom edukacji LGBT przyczynia się do zwalczania dyskryminacji.
Mimo, ze  wszystkie szkoły w Holandii są zobowiązane od 2012 r do nauczania o LGB, to około 20 procent szkół podstawowych i średnich nie robi tego.
ec