Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu dziś (13 kwietnia 2017 roku) wszczął śledztwo w sprawie zdarzenia przestępczego o charakterze terrorystycznym, do którego doszło 11 kwietnia 2017 roku w Dortmundzie w Niemczech. Jednym z pokrzywdzonych w tym zdarzeniu był polski piłkarz klubu BVB Borussia Dortmund.

Czego dotyczy postępowanie

Postępowanie prowadzone jest w sprawie sprowadzeniu w dniu 11 kwietnia 2017 roku w Dortmundzie w Niemczech zdarzenia o charakterze terrorystycznym, które zagrażało życiu lub zdrowiu wielu osób, mającego postać eksplozji materiałów wybuchowych. Czyn ten został popełniony w ten sposób, że na trasie przejazdu autokaru przewożącego na zawody sportowe zawodników i sztab szkoleniowy klubu BVB Borussia Dortmund, wśród których był obywatel Polski, doprowadzono do eksplozji trzech ładunków wybuchowych, bliżej nieustalonego rodzaju, w tym co najmniej jednego w bezpośredniej bliskości przejeżdżającego autokaru.

Chodzi o przestępstwo z art. 163 par. 1 pkt 3 kodeksu karnego w związku z art. 65 par. 1 kodeksu karnego.

Nawiązano kontakt z EUROJUST

Śledztwo zostało wszczęte z urzędu. Jego prowadzenie zostało powierzone poznańskiej Delegaturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Prokuratorzy i funkcjonariusze ABW nawiązali już kontakt z biurem międzynarodowej współpracy sądowej EUROJUST w Hadze. Za jego pośrednictwem zawiązana zostanie współpraca międzynarodowa ze stroną niemiecką, w szczególności prowadzącą śledztwo Prokuraturą Federalną w Karlsruhe.

źródło: Prokuratura Krajowa