W Centralnym Biurze Antykorupcyjnym zapadła decyzja o rozpoczęciu kontroli oświadczeń majątkowych sędziego Waldemara Żurka. To efekt przeprowadzonej wcześniej  przez kontrolerów  CBA analizy tychże oświadczeń. Analiza dała podstawy do wszczęcia tej kontroli – poinformowało dziś CBA.
Jak wynika z rejestru ksiąg wieczystych, Żurek dysponuje sporą ilością ziemi w całej Polsce, warte wiele milionów złotych. To w sumie 21  nieruchomości: m.in. 6,8 hektara w woj. łódzkim, 3,5 ha gruntów ornych w Rzeplinie w woj. małopolskim, 3,4 ha na Podkarpaciu, 1,5 ha pastwisk niedaleko Bałtyku w gminie Postomino. Żurek – na co dzień rzecznik Krajowej  Rady Sądownictwa  – ma również kamienicę w  w Krakowie i wiele innych nieruchomości. Z zarobków sędziego zapewne nie byłoby go stać na ich zakup. Mimo że jest bogaczem to niedawno domagał się do swoich dzieci zwrotu wypłaconych im alimentów, groził nawet pozwem.
Teraz sam może spodziewać się zarzutów.
ex