Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek w Katowicach ustawę o związku metropolitalnym dla woj. śląskiego. Dotychczas chęć jej współtworzenia zgłosiło 40 miast i gmin regionu. Liczą one łącznie 2,3 mln mieszkańców.

Przygotowana przez MSWiA ustawa dla woj. śląskiego zastąpi dotychczasową, przyjętą przez rząd PO-PSL i podpisaną przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawę z 2015 r. o charakterze uniwersalnym. Według rządu zawierała ona szereg wad i nie została wdrożona.

Zgodnie z intencją rządu i samorządów związek metropolitalny w woj. śląskim powinien powstać na gruncie nowej ustawy 1 lipca 2017 r., a zacząć działać – 1 stycznia 2018 r. Stanie się tak, jeżeli Rada Ministrów do 30 czerwca br. wyda rozporządzenie tworzące metropolię. Wcześniej samorząd Katowic przygotuje stosowny wniosek, zawierający m.in. wynik konsultacji wśród mieszkańców zainteresowanych miast.

„Całemu województwu potrzebny jest rozwój, zatem nie może być takiej sytuacji, że metropolia będzie się rozwijała kosztem innych dużych śląskich miast” – podkreślił we wtorek w Katowicach prezydent Andrzej Duda po podpisaniu ustawy metropolitalnej dla woj. śląskiego.

Podkreślił wagę dużych miast Górnego Śląska, które pozostają poza metropolią, a są – jak zaznaczył – niezwykle ważnymi ośrodkami gospodarczymi i życia społecznego. „Chciałbym, byśmy ten rozwój zapewniali. Chciałbym, abyśmy wśród szans dawanych wielkiej metropolii górnośląsko-zagłębiowskiej stwarzali także szanse rozwojowe dla tych miast pozostałych” – zaznaczył Duda.

Według niego wielu ludzi w Polsce, także i polityków, obawia się, że „jeżeli postawimy absolutnie na metropolie, oto one zassają w siebie wszystko nie pozostawiając nic wokół” i że wówczas „wokół metropolii stworzy się pustynia” i nic poza nią nie będzie w stanie się przebić.

„Otóż metropolia ma działać razem po to, by stwarzać dla siebie większe szanse rozwojowe, lepsze warunki dla mieszkańców metropolii. Ale poza metropoliami również muszą być centra życia społecznego, centra życia politycznego i gospodarczego, one są niezwykle potrzebne” – zaznaczył prezydent.

Według ustawy związek metropolitalny ma być zrzeszeniem gmin woj. śląskiego, charakteryzujących się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, położonych na obszarze spójnym pod względem przestrzennym. Jednym z kryteriów jest też liczba mieszkańców przyszłej metropolii – określona na co najmniej 2 mln osób.

Związek ma wykonywać zadania publiczne w zakresie: kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru związku, planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w tym transportu drogowego, kolejowego oraz innego transportu szynowego, a także zrównoważonej mobilności miejskiej, metropolitalnych przewozów pasażerskich, współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku oraz promocji związku i jego obszaru.

Ustawa wchodzi w życie następnego dnia po publikacji.

Źródło: Kurier PAP