Zarząd Powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Żyrardowie zwrócił uwagę władzom samorządu powiatowego na problem dzieci autystycznych mieszkających w powiecie żyrardowskim. Władze TPD widzą potrzebę objęcia dodatkową specjalistyczną opieką terapeutyczną dzieci od trzeciego roku życia. W wystąpieniu Towarzystwa zabrakło konkretnych danych określających skalę problemu. Mając jednak na uwadze wysokie znaczenie społeczne podjętej kwestii, starosta Wojciech Szustakiewicz uznał za konieczne bliższe przyjrzenie się sytuacji dzieci chorych na autyzm. Ważne jest, żeby przed podjęciem jakichkolwiek dodatkowych działań, poza tymi, które już prowadzi powiat żyrardowski, poznać faktyczną skalę problemu. Z inicjatywy starosty 17 marca odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z przedstawicielami gminnych ośrodków pomocy społecznej, dyrekcjami Wydziału Oświaty, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie.

Goście zobrazowali skalę problemu w poszczególnych gminach. Przekazane informacje były zgodne z danymi zebranymi podczas analizy problemu i tworzenia diagnozy do wniosku o dofinasowanie unijne powstania przedszkola specjalnego przy SOSW. W powiecie zdiagnozowanych (autyzm)jest ponad 60 dzieci.  Niestety nie wszyscy rodzice korzystają z pomocy oferowanej zarówno przez ośrodki pomocy społecznej, jak i przez SOSW w Żyrardowie. Powiat Żyrardowski prowadzi w swoim Ośrodku wczesne wspomaganie rozwoju dla 45 dzieci, przekazuje dotację dla niepublicznej Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej oraz prowadzi przedszkole specjalne dla dzieci z autyzmem dla 9 podopiecznych. Od nowego roku szkolnego powstanie kolejna grupa.

Ważnym problemem, który powinien być rozwiązany, jest zwiększenie wsparcia dla rodziców dzieci autystycznych. Rodzicie są zmęczeni, a pomoc im udzielana, choćby psychologiczna, jest znikoma. Odpowiedzią na tę kwestię ma być wprowadzenie do Powiatowego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi nowych zdań skierowanych właśnie do tych grup finansowanych z budżetu powiatu żyrardowskiego.

Poruszono także problem edukacji dzieci autystycznych na wyższych poziomach edukacji (licea i technika, szkoły zawodowe) oraz świadomości rodziców o potrzebie diagnozowania dzieci. Problematyka jest niezwykle obszerna, jednak to spotkanie dostarczyło Zarządowi Powiatu dużo cennych i wiarygodnych danych i informacji. Na ich podstawie będą opracowane propozycje nowych działań i udoskonalenie oraz poszerzenie zadań, które do tej pory, jak wynika z oceny uczestników spotkania, powiat żyrardowski wykonuje dobrze. Na pewno spotkanie w sprawie sytuacji dzieci autystycznych w powiecie żyrardowskim odbędzie się w najbliższym czasie.