Sąd Apelacyjny- Sąd Dyscyplinarny w Gdańsku wydał wyrok w opisywanej przeze nas sprawie Pawła M.- sędziego Sądu Okręgowego w Szczecinie, który ukradł element do wiertarki. Sąd ten uchwalił  zawieszenie M. w czynnościach służbowych od 9 marca do 8 sierpnia  i obniżył pobory w tym okresie o 25%.
Ostatecznie sędzia „za karę” dostał 5 miesięcy wolnego w pracy i otrzyma 75 % poborów. Sędziemu zafundowano płatne dłuższe wakacje na koszt podatnika a tymczasem rozpoczął się paraliż w sądzie, bo ponad  20 spraw trzeba będzie rozpatrywać od nowa.

Joanna Jączek (Szczecin)