Zabił na pasach- dostał 2 lata w zawieszeniu. Będzie kasacja

0

Sąd Najwyższy podzielił argumenty przedstawione przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego w kasacji wywiedzionej na niekorzyść sprawcy wypadku drogowego, w którym śmierć poniosła małoletnia Martyna M. prawidłowo przekraczająca jezdnię przez wyznaczone przejście dla pieszych.

Sprawę Marka Z. Sąd Najwyższy przekazał do ponownego rozpoznania.

Trafne argumenty podniesione w kasacji

Orzekający w tej sprawie w I instancji Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku skazał Marka Z. na karę 2 lat i 6 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności, orzekł także zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 6 lat. Zobowiązał go też do zapłacenia rodzicom zmarłej dziewczynki kwoty 60 tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Na skutek apelacji wniesionej m.in. przez oskarżonego Marka Z. i jego obrońcę sprawą zajął się Sąd Okręgowy w Gdańsku. Zmienił on wyrok sądu I instancji w ten sposób, że złagodził karę orzeczoną wobec Marka Z.  Wymierzył mu karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na okres próby 5 lat. Ponadto Sąd Okręgowy w Gdańsku skrócił mu okres obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych z 6 do 3 lat.

Z wyrokiem tym nie zgodził się Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. W dniu 23 września 2016 r. działając z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego, kasację do Sądu Najwyższego w sprawie skazanego Marka Z. wniósł Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand.

W ocenie prokuratury sąd odwoławczy dokonując zmiany orzeczenia sądu I instancji, która miał także wpływ na obniżenie kary powinien szczegółowo ocenić zebrany materiał dowodowy  i uzasadnić swoje rozstrzygnięcie. Tymczasem Sąd Okręgowy w Gdańsku tego nie uczynił.

Prokuratura uznała, że Sąd Okręgowy w Gdańsku dopuścił się rażących i istotnych uchybień, które miały wpływ na treść wyroku. Dlatego też wniosła o uchylenie wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Sąd Najwyższy zgodził się z tą argumentacją i uchylił wyrok sądu odwoławczego. Skierował sprawę do Sądu Rejonowego Gdańsk -Północ w Gdańsku celem jej ponownego rozpoznania.

źródło: Prokuratura Krajowa

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ