6 marca, w Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych, Dom Spotkań z Historią ogłosi nazwiska osób uhonorowanych tytułem Sprawiedliwego 2017. Uroczysta Gala odbędzie się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (ul. Anielewicza 6) o godzinie 19.00. W programie również koncert – utwory Astora Piazollego wykonają Rosario Mastroserio (fortepian), Izabela Kopeć (mezzosopran) i Gilberto Pereyra (bandoneon) – oraz ogłoszenie konkursu Pójść za księdzem Zieją.
Wiosną w warszawskim Ogrodzie Sprawiedliwych zostaną posadzone drzewka i odsłonięte pamiątkowe kamienie poświęcone Sprawiedliwym 2017.
Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych ustanowiony został przez Parlament Europejski w maju 2012 roku z inicjatywy działającego we Włoszech Komitetu Światowego Ogrodu Sprawiedliwych (GARIWO). Sygnatariuszem apelu w tej sprawie był także Dom Spotkań z Historią. Data – 6 marca – nie jest przypadkowa, tego dnia zmarł Mosze Bejski, urodzony w Polsce inicjator Ogrodów Sprawiedliwych w Jerozolimie oraz współtwórca definicji „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”.
Pojęcie Sprawiedliwego, które użyte zostało po raz pierwszy w Memoriale Yad Vashem, dziś ma charakter uniwersalny. Tytuł ten służyć ma upamiętnieniu nie tylko uznanych przez Yad Vashem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, ale wszystkich, którzy w obliczu totalitaryzmu i ludobójstwa mieli odwagę bronić godności człowieka, pomagać ofiarom czy występować w obronie prawdy.
W roku 2014 z inicjatywy włoskiej Fundacji Gariwo i Domu Spotkań z Historią, przy wsparciu Burmistrza Dzielnicy Wola, otwarto pierwszy w Polsce Ogród Sprawiedliwych. Uhonorowani zostali wówczas: Jan Karski, Marek Edelman, Tadeusz Mazowiecki, Anna Politkowska, Magdalena Grodzka-Gużkowska, Antonia Locetelli, w kolejnych latach: Petro Hryhorenko, Nelson Mandela, Hasan Mazhar, Władysław Bartoszewski, Witold Pilecki oraz ksiądz Jan Zieja.
Tytułem Sprawiedliwego mogą być uhonorowane jedynie osoby nieżyjące. Wyboru trzech osób (spośród zgłaszanych co roku kandydatur) dokonuje Komitet Ogrodu Sprawiedliwych, w skład którego wchodzą m.in. wybitne osobistości ze świata edukacji, polityki, kultury.
Organizatorzy Gali: Dom Spotkań z Historią, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,  Włoski Instytut Kultury; partnerzy: Fundacja Służby Rzeczpospolitej, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego, Biuro Tłumaczeń Diuna.