Sprzedaży alkoholu w internecie jest nielegalna

0
Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wyrokiem z 21 kwietnia 2016 r. stwierdził, że sprzedaż napojów alkoholowych przez internet stanowi naruszenie przepisów prawa. Miasto przypomina, że nieprzestrzeganie warunków sprzedaży napojów alkoholowych skutkuje cofnięciem zezwolenia.
W ocenie sądu (sygn. akt GSK 2566/14) nie ma znaczenia, że przedsiębiorca posiada zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydane dla konkretnego sklepu. Jeżeli alkohol zostanie wydany kupującemu poza miejscem określonym w zezwoleniu, to następuje naruszenie warunków sprzedaży. Nieprzestrzeganie warunków sprzedaży napojów alkoholowych skutkuje sankcją w postaci cofnięcia zezwolenia na 3 lata.
Przypomnijmy, Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2016.487 j.t.) nakłada na organy administracji samorządowej obowiązek przeciwdziałania alkoholizmowi. Jednym ze sposobów na ograniczenie dostępu do alkoholu jest dopuszczenie jego sprzedaży tylko za stosownym zezwoleniem i w ściśle określonych miejscach. Ponadto wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem, może odbywać się wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu.
W uzasadnieniu wyroku NSA podkreśla, że w związku z takimi uregulowaniami wspomnianej ustawy, całkowicie niedozwolone jest stosowanie jakichkolwiek ułatwień przy sprzedaży alkoholu. Przyjmowanie zamówień na odległość i dowożenie alkoholu do miejsca wyznaczonego przez klienta, jest właśnie takim niedopuszczalnym przypadkiem.

um.warszawa.pl

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ