Parlament Europejski poparł w głosowaniu umowę CETA

0

Parlament Europejski poparł w głosowaniu umowę gospodarczo-handlową między Unia Europejską i Kanadą – CETA. Skutkiem porozumienia będzie między innymi zniesie ceł na większość towarów i usług.

Po niemal sześciu latach negocjacji porozumienie pomiędzy Unią i Kanadą podpisane zostało w ubiegłym roku. Nie mogło jednak wejść w życie bez aprobaty Parlamentu. Kanada jest najwyżej rozwiniętą gospodarką, z jaką Unia dotychczas zawarła umowę o wolnym handlu. Porozumienie ma przełomowy charakter. Zakłada się, że zdecydowanie wpłynie na zwiększenie wzajemnych obrotów handlowych, usług oraz inwestycji. Szacuje się, że eksport wzrośnie o 20 procent.

Porozumienie przewiduje między innymi, zniesienie ceł na większość towarów, otwarcie hermetycznego dotychczas kanadyjskiego rynku przetargów publicznych. Spory pomiędzy inwestorami a państwem rozstrzygać ma Sąd Inwestycyjny. W celu utrzymania lepszej kontroli nad międzynarodowymi korporacjami, kraje będą miały prawo stosowania własnych przepisów.

Ponadto Parlament przyjął porozumienie o Partnerstwie Strategicznym pomiędzy Unią i Kanadą, które wzmocnić ma współpracę w ramach polityki zagranicznej, bezpieczeństwa, przeciwdziałaniu terroryzmowi. Umowa reguluje też relacje w zakresie kultury i badań naukowych.

źródło: IAR

 

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ