Seminarium pt. „Monitoring pierwszych skutków społecznych Programu Rodzina 500 Plus”, organizowane przez organizowanym przez sekcję „Polityka społeczna, rodzina” Narodowej Rady Rozwoju, odbyło się 8 lutego w Pałacu Prezydenckim. Obok Prezydenta RP Andrzeja Dudy wzięła w nim udział minister Elżbieta Rafalska.

Do końca 2016 r. na Program „Rodzina 500+” wydatkowano z budżetu państwa łącznie 17,6 mld zł. Uprawnionych do świadczenia wychowawczego było 3,808 mln dzieci, co stanowi 55% wszystkich dzieci w wieku do 18 roku życia. Świadczenie pobierało 63 proc. dzieci wiejskich i 48 proc. dzieci z miasta.

Dzięki programowi podniósł się standard życia rodzin pobierających świadczenie wychowawcze, pozwalając rodzinom żyć w poczuciu większego bezpieczeństwa finansowego. Program przyniósł też zdecydowaną poprawę warunków materialnych rodzin, skutkującą zmniejszeniem liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i z pomocy w postaci dożywiania.

– Dzięki programowi ubóstwo ogółem zmalało o 48 proc., a ubóstwo skrajne aż o 98 proc. to efekt nie do przecenienia –mówiła minister Elżbieta Rafalska.

Przypomniała także wypowiedzi przedstawicieli władz lokalnych, którzy mówili o dodatnim wpływie programu na funkcjonowanie i rozwój ich miejscowości.

– Skutki demograficzne można w pełni docenić w perspektywie długoletniej –stwierdziła minister. – Jednak śledzimy uważnie dane z każdego miesiąca. W okresie I-XI 2016 roku urodziło się o 10,4 tys. dzieci więcej, niż w tym samym okresie 2015 roku. W listopadzie wzrost urodzeń wyniósł 5 tys. w stosunku do listopada 2015 r. Jest to o 18 proc. więcej.

Minister Rafalska przypomniała też, że nie sprawdziły się obawy krytyków programu. – Nie ma mowy ani o marnotrawieniu pieniędzy przez rodziny, ani o dezaktywizacyjnym jego wpływie na rynek pracy.

– Oceniając wpływ programu Rodzina 500+ na rodziny warto zwrócić również uwagę na jego aspekt psychologiczny –podsumowała minister Rafalska. – Dzięki Programowi następuje wzmocnienie więzi rodzinnych i społecznych. W rodzinach wzrasta poczucie godności, samooceny, zaradności i bezpieczeństwa.

źródło: mpips.gov.pl