Old town in Warsaw, Poland. The Royal Castle and Sigismund's Column called Kolumna Zygmunta
W Grodzisku Mazowieckim  spotkali się przedstawiciele gmin i miast Mazowsza, aby rozmawiać o projekcie dołączenia do Warszawy 33 gmin. Plan zakłada, że stałyby się jej dzielnicami, co oznacza, że stolica realizowałaby zadania wykonywane dotychczas przez samorządy tych gmin.
Projekt nie zyskał aprobaty wszystkich prezydentów miast, burmistrzów czy wójtów m.in. z Grodziska, Milanówka, Brwinowa, Błonia czy Pruszkowa. Objęcie przez Warszawę 33 gmin oznacza, że stanie się ona jednostką samorządu terytorialnego, będzie samodzielnie wykonywać zadania publiczne i mieć pieczę nad niezbędnymi dochodami. Jeżeli ustawa wejdzie w życie wspomniane gminy staną się jej dzielnicami.
Podczas spotkania w Grodzisku, zebrani omawiali to zagadnienie. aby zająć wspólne stanowisko w sprawie. Nie chcą takiej zmiany, lecz za słuszną decyzję uznają przeprowadzenie referendum. Samorządowcy uważają, że mieszkańcy najpierw powinni być świadomi co taka zmiana przyniesie w ich gminach, a dopiero po tym powinni opowiedzieć się za decyzją.
Okazuje się, że projekt klubu Prawa i Sprawiedliwość o ustroju miasta stołecznego Warszawy w najbliższym czasie nie będzie procedowany w parlamencie, bo przedtem odbędą się szerokie konsultacje z samorządami i mieszkańcami – poinformował 6 lutego Polską Agencję Prasową poseł PiS Jacek Sasin.
Na stronie miasta i gminy Grodzisk pojawił się dziękczynny wpis dla mieszkańców za zaangażowanie się w tą kwestię: „Szanowni Mieszkańcy – jesteśmy Wam ogromnie wdzięczni za Wasze zaangażowanie w sprawę ustawy metropolitarnej. Dzięki Waszym postom, wpisom, apelom, petycjom oraz solidarnej działalności samorządowców i mieszkańców pozostałych gmin udało się wstrzymać procedowanie nad tą ustawą na najbliższym posiedzeniu Sejmu z pominięciem konsultacji społecznych. Czekamy na dalszy ciąg wydarzeń. Dziękujemy i pamiętajcie, że najważniejsze dla nas jest Wasze zdanie. Zależy nam na poszanowaniu Waszego prawa do wypowiadania się w tej kwestii. Nic o nas bez nas”.
am

Zobacz również: