Jubileuszowy X Festiwal Chórów Złotego Wieku upłynął pod znakiem radości z wspólnego śpiewania. Imprezę zorganizowano w sobotę 28 stycznia Centrum Szkoleniowo-Konsultacyjnym BGŻ BNP Paribas S.A w Lesznie.

Wśród gości festiwalu obecni byli przedstawiciele władz samorządowych: Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński, Burmistrz Błonia Zenon Reszka, Wójt Gminy Kampinos Monika Ciurzyńska i Wójt Gminy Leszno Andrzej Cieślak.

Przy wejściu wszyscy otrzymywali pamiątkowe znaczki – festiwal ma już bowiem swoje logo.

F33

Festiwal otworzył wójt Andrzej Cieślak – pomysłodawca i inicjator imprezy, następnie głos zabrał starosta Jan Żychliński, który pogratulował organizacji jubileuszowej edycji festiwalu. Całą imprezę prowadziła Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznie Krystyna Ziubińska, która przedstawiła publiczności członków festiwalowego jury. W komisji oceniającej występy chórów zasiadali: Alicja Węgorzewska – artystka scen operowych, dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej, Marcin Lewicki – impresario Fundacji Filharmonii Warszawskiej, skrzypek, śpiewak, tenor Chóru Filharmonii Narodowej, Mariusz Latek – tenor Chóru Filharmonii Narodowej, Dyrektor Festiwalu Muzyki Dawnej w Ołtarzewie, Robert Lawrance – dyrygent, wokalista i pedagog, absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Podczas X Festiwalu wystąpiło 6 zespołów chóralnych z terenu powiatu. Kolejność występów ustalono w drodze losowania. Swoje umiejętności wokalne zaprezentowali: „Sami Swoi” z Borzęcina Dużego pod dyrekcją Jana Jaworskiego, „Ballada” z Leszna pod dyrekcją Bernarda Olosia, „Ożarowskie Kumoszki” i „Wesołe Wdówki” z Józefowa pod kierownictwem Joanny Michrowskiej-Kamińskiej i Waldemara Dąbrowskiego oraz „Śpiewający Senior” z Błonia pod dyrekcją Wojciecha Gumowskiego, jako gość specjalny wystąpił chór parafialny z Leszna pod dyrekcją Henryka Krupko.

F63

Po występach chórów jury udało się na naradę. W tym czasie nastąpiła prezentacja książki pt. „Niech brzmi muzyka” autorstwa Marcina Łady, w której opisano 10-letnią historię festiwalu i różne aspekty muzyki charakteryzujące nasze okolice. Publikacja zawiera również nuty pieśni wykonywanych przez chóry.

Po powrocie jury na salę ogłoszono werdykt: pierwszy raz w historii festiwalu przyznano dwa pierwsze miejsca, otrzymali je: „Śpiewający Senior” z CK w Błoniu (za ciekawy dobór repertuaru, bardzo dobrą dykcję, homogeniczność brzmienia i profesjonalny akompaniament) oraz Lesznowski Chór „Ballada” (za śpiew wielogłosowy, bardzo dobrą dykcję, nienaganną intonację i wzorową prezencję sceniczną). Warto zaznaczyć , że „Ballada obchodzi w tym roku 10-lecie swojej działalności. Jury przyznało również wyróżnienie – otrzymał je chór „Wesołe Wdówki” z DK „Uśmiech” w Ożarowie Maz.  filia Józefów (za kulturę wokalną, przygotowanie repertuaru na pamięć, znakomitą prezencję sceniczną oraz żywiołową choreografię cygańską).

F20

Zwieńczeniem tegorocznego festiwalu był koncert gwiazdy opery Alicji Węgorzewskiej pt. „Kolory miłości”. Festiwalowa publiczność usłyszała najbardziej znane partie ze światowych scen muzycznych m.in.: Mi Manchi (Berlincioni, Franco-Fasano), Seguidilia z opery Carmen (G. Bizet) i Time to say goodbye (F. Sartori, L. Quarantotto) oraz utwory z najnowszej płyty artystki pt. „I Collori dell’Amore”.

Organizatorzy dziękujemy wszystkim osobom i Instytucjom, dzięki którym możliwa była organizacja jubileuszowego X Powiatowego Festiwalu Chórów Złotego Wieku w Lesznie. Podziękowania składamy władzom samorządowym Powiatu Warszawskiego Zachodniego, władzom samorządowym gminy Leszno, Dyrekcji GOK Leszno oraz Bogusławie Bądarowskiej, Iwonie Chromińskiej, Bożenie Kacie, Gabrieli Pływaczewskiej i Stanisławie Sukiennik za pomoc przy organizacji festiwalu.

Marcin Łada

   fot. Marcin Łada

Zobacz również: