Nieprawda, że rząd nie podjął działań w sprawie Muzeum Techniki i Przemysłu NOT. Resort kultury wystąpił z inicjatywą powołania Narodowego Muzeum Techniki – zapewniło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odnosząc się do zarzutów polityków PO ws. muzeum.

Oświadczenie Ministerstwa Kultury I Dziedzictwa Narodowego  w sprawie Muzeum Techniki

W związku z nieprawdziwymi zarzutami polityków Platformy Obywatelskiej – Marcina Święcickiego oraz Rafała Grupińskiego – dotyczącymi rzekomego braku działań rządu w sprawie Muzeum Techniki i Przemysłu NOT, MKiDN przypomina, że w trosce o zbiory muzeum  to właśnie  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wystąpiło z inicjatywą  powołania Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie. Organizatorami nowoutworzonej  instytucji mają być: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Rozwoju i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Naczelna Organizacja Techniczna, jako współzałożyciel. MKiDN już 29 września ub. roku skierowało również propozycję współprowadzenia Muzeum  do władz stolicy, które dotąd dystansowały się wobec tego pomysłu. Dopiero w ostatnich dniach, po kilku miesiącach korespondencji do planu ministra kultury pozytywnie odniósł się zastępca prezydenta m. St. Warszawy, wyrażając wolę współpracy w projekcie współprowadzenia Narodowego Muzeum Techniki.  W kontekście tych faktów zarzuty polityków PO należy uznać za bezzasadne.

Należy podkreślić, że obecna sytuacja Muzeum Techniki i Przemysłu jest skutkiem wieloletnich zaniedbań poczynionych przez poprzednich ministrów nauki i właściciela kolekcji, czyli Naczelną Organizację Techniczną (m.in. nieuregulowany status prawny Muzeum Techniki). Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  nie kontynuowało w 2016 roku przyznawania dotacji MTiP, ponieważ ich dotychczasowe przeznaczenie na utrzymanie instytucji było niezgodne z prawem. Zaproponowany przez wicepremiera Piotra Glińskiego projekt powołania na bazie zbiorów muzeum nowej instytucji kultury jest systemowym rozwiązaniem problemu, zgodnym z prawem i interesem publicznym. Umowa o powołaniu Narodowego Muzeum Techniki może zostać podpisana niezwłocznie przez wszystkie zainteresowane strony po uzgodnieniu niezbędnych szczegółów formalnych.

Naczelna Organizacja Techniczna od samego początku rozmów deklarowała wolę nieodpłatnego przekazania zbiorów jako jej wkładu w utworzenie Narodowego Muzeum Techniki. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego natomiast wielokrotnie wyrażał zamiar zatrudnienia pracowników Muzeum Techniki w nowej instytucji kultury. Zadłużenie Muzeum Techniki i Przemysłu wynika z dotychczasowej polityki właściciela zbiorów, czyli Naczelnej Organizacji Technicznej. MKiDN z oczywistych powodów prawnych nie może przejąć zobowiązań finansowych odrębnego po