Premier Beata Szydło przypomniała, że jej przygoda z polityką zaczęła się właśnie w samorządzie. Samorząd to ludzie, lokalna społeczność. To są małe ojczyzny, które składają się na jedną, wielką ojczyznę, która nazywa się Polska – powiedziała szefowa rządu.  Jak dodała, musimy dbać o to, by „małe ojczyzny budowały przyszłość w ścisłym powiązaniu z planami rozwojowymi wielkiej ojczyzny – Polski”.
Premier podkreśliła, że fundamentem myślenia PiS, w jakim kierunku powinien rozwijać się samorząd, jest idea zrównoważonego rozwoju. To jest szansa dla każdego bez względu na to, gdzie mieszka, czym się zajmuje i co robi, dla każdej miejscowości, dla każdego regionu i mocne wsparcie dla najsłabszych – podkreśliła.
Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zakłada wykorzystanie potencjału współpracy rządu ze środowiskami lokalnymi i przedsiębiorcami. To plan tworzony przez ludzi i dla ludzi po to, by w centrum rozwoju gospodarki był człowiek. Realizujemy go, by miasta i wsie rozwijały się, byśmy byli nowoczesnym krajem w awangardzie Europy i świata – przekonywała Beata Szydło. Jak dodała, jest to dobrze przygotowana strategia, która poprawi funkcjonowanie polskiego państwa.
Samorząd jest doskonałą kuźnią kadr. Ludzi, którzy są przygotowani do pełnienia najwyższych stanowisk w państwie, którzy są przygotowani do pełnienia odpowiedzialnych stanowisk w biznesie, w administracji – powiedziała premier. Jak podkreśliła, Polska potrzebuje dobrych fachowców, dobrze przygotowanej kadry, a samorządowcy są taką kadrą – przekonywała Szydło.
Premier Beata Szydło zaznaczyła, że reformy w samorządzie są potrzebne. Dyskusja, która toczy się o kadencyjności samorządów, powinna brać pod uwagę rozwój zawodowy samorządowców. Szefowa rządu przekonywała, że należy dyskutować o tym, co zrobić, by ludzie, którzy są świetnie przygotowani i sprawdzili się jako zarządzający w samorządach, mogli pójść o szczebel wyżej, swoje talenty realizować w samorządzie wojewódzkim, czy pójść do administracji państwowej.
Premier zaapelowała również o współpracę samorządowców we wdrażaniu dwóch ważnych reform – oświaty i służby zdrowia – bo sukces tych zmian zależy w dużej mierze od ich zaangażowania. Podziękowała przy tym za udział w dyskusji dotyczącej obydwu reform oraz za sprawną realizację sztandarowego programu Rodzina 500+. Jak mówiła, program się sprawdza, bo znika obszar biedy, a w Polsce zaczyna rodzić się więcej dzieci. Premier podkreślała, sukces demograficzny będzie wspólnym osiągnięciem rządu i samorządów.
Dobra energia potrzebna jest wszystkim i jest teraz w polskim samorządzie. Dbajmy o to, by młodzi ludzie mogli zdobywać szlify w samorządzie. Życzę sobie, by Polska rozwijała się dzięki silnym polskim samorządom – powiedziała premier Beata Szydło.

premier.gov.pl