Migracja, przyszłość Wspólnoty po opuszczeniu jej przez Wielką Brytanię oraz przygotowania do 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich – to główne tematy rozmów na piątkowym nieformalnym szczycie w Valletcie. W spotkaniu weźmie udział premier Beata Szydło.
W gronie 28 krajów odbędzie się dyskusja na temat zewnętrznego wymiaru migracji. Rozmowy mają dotyczyć przede wszystkim szlaku środkowo- śródziemnomorskiego i Libii. Szefowie rządów będą uzgadniać szereg konkretnych środków mających na celu powstrzymanie napływ migrantów, rozbicie siatek przemytników oraz ratowanie życia ludzkiego. Polska, by zapobiec kolejnej fali migracyjnej, uznaje za konieczne wzmocnienie działań UE w ramach współpracy z państwami trzecimi, w szczególności państwami pochodzenia i tranzytu migrantów.

Szefowie państw i rządów UE przyjmą wspólną deklarację ws. polityki migracyjnej.

25 marca 2017 r. przypada 60. rocznica podpisania Traktatów Rzymskich. Spotkanie na Malcie będzie okazją do omówienia procesu przygotowań do tego wydarzenia.  Rozmowy przywódców europejskich w gronie 27 państw  członkowskich będą dotyczyć przyszłości Unii Europejskiej, po opuszczeniu Wspólnoty przez Wielką Brytanię. Dyskusję na ten temat rozpoczęto po referendum brytyjskim w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej w czerwcu 2016 r., i kontynuowano w Bratysławie 16 września 2016 r.

Przed maltańskim szczytem planowane jest spotkanie koordynacyjne premierów państw Grupy Wyszehradzkiej.

premier.gov.pl