Podczas nieformalnego szczytu na Malcie przywódcy 28 państw Unii Europejskiej przyjęli wspólną deklarację w sprawie migracji. Dokument dotyczy szlaku z Afryki przez Morze Śródziemne i stabilizacji regionu Libii. Celem planu jest powstrzymanie nielegalnych przepływów migrantów między innymi poprzez wzmocnienie libijskiej straży przybrzeżnej.
W dokumencie podkreślono, że liczba nielegalnych przyjazdów do Europy przez wschodni basen Morza Śródziemnego spadła w ostatnich 4 miesiącach 2016 roku o 98 procent rok do roku. Jednak na centralnym szlaku śródziemnomorskim odnotowano w ubiegłym roku 181 tysięcy nielegalnych migrantów, a dodatkowo zanotowano najwyższą od 2013 roku liczbę osób, które utonęły w morzu.
„Jesteśmy zdeterminowani, by podjąć dodatkowe działania i by znacząco ograniczyć przepływy migracyjne wzdłuż środkowośródziemnomorskiego szlaku i przełamać biznesowy model przemytników” – napisano w dokumencie. Przywódcy podkreślili jednocześnie, że potrzeba stabilizacji Libii jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Zadeklarowano poparcie dla libijskiego rządu jedności narodowej. „Tam, gdzie to możliwe Unia Europejska i państwa członkowskie wzmocnią współpracę i wsparcie dla regionalnych i lokalnych społeczności w Libii oraz dla organizacji międzynarodowych działających w kraju” – czytamy w unijnej deklaracji.
Priorytetem działań ma być szkolenie i wyposażenie libijskiej straży przybrzeżnej i innych służb. Jako przykład konkretnych operacji wskazano operację Sophia, wymierzoną w przemytników ludzi na Morzu Śródziemnym.
W deklaracji podkreślono też znaczenie dalszych wysiłków na rzecz „zakłócenia modelu biznesowego” przemytników ludzi. Unia chce wspierać rozwój lokalnych społeczności w Libii, szczególnie w rejonie wybrzeża i szlaków migracyjnych. Wraz z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji i Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców Wspólnota ma poprawić w Libii zdolność przyjmowania i warunki dla migrantów. Z zadowoleniem przyjęto też włosko-libijskie memorandum porozumienia o zwalczaniu nielegalnej imigracji. Unia chce też zmniejszyć presję migracyjną na granice libijskie poprzez współpracę z krajami regionu.
Środki na te cele ma zapewnić zwiększenie środków na migrację w ramach oficjalnej pomocy rozwojowej dla Afryki – programu wartego 31 miliardów euro. Część z wyznaczonych zadań może być finansowana z już działających projektów, np. w ramach Funduszu Powierniczego UE na rzecz Afryki, na który przeznaczono 1,8 miliarda euro z unijnego budżetu i 152 miliony euro w ramach wpłat państw członkowskich.
IAR