Rynek pracy za 15–20 lat będzie zdecydowanie różnił się od tego, który obserwujemy teraz. Pojawią się nowe zawody, do których wykonywania będzie potrzeba odpowiednich kompetencji cyfrowych, a nowoczesna technologia stanie się w pracy jeszcze bardziej wszechobecna niż dzisiaj. Czy polski system edukacji jest przyszykowany na nadchodzące zmiany i należycie przygotowuje uczniów do wejścia na przyszły rynek pracy?

„Kompetencje cyfrowe to podstawowe umiejętności każdego człowieka. Jeśli ich nie mamy, wykluczamy się z codziennego życia i z uczestnictwa w cyfrowej rzeczywistości, z którą stykamy się na każdym kroku” – mówi w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl Cecylia Szymańska-Ban, dyrektor ds. edukacji z Microsoft Polska. Dzięki znajomości technologii możemy wykonywać wiele codziennych czynności, przykładowo czytać elektroniczne gazety, obsługiwać konto bankowe przez internet czy rozmawiać na odległość z bliskimi.

Oczywiście umiejętności cyfrowych potrzebujemy również w pracy, a z powodu rozwoju technologii w przyszłości będziemy potrzebowali ich jeszcze bardziej. Dlatego tak ważne jest, aby już szkoła dawała uczniom wartościową wiedzę technologiczną. I nie chodzi tu o np. zwykłą naukę korzystania z internetu, ale o przekazywanie takich kompetencji jak między innymi umiejętność współpracy z wykorzystaniem technologii czy umiejętność tworzenia treści cyfrowych i dzielenia się nimi.

A jak wygląda to obecnie? Czy poziom edukacji informatycznej w Polsce jest wysoki? „Największe firmy technologiczne zbudowały swoje centra badań i rozwoju właśnie w Polsce: we Wrocławiu, w Gdańsku, w Poznaniu, w Warszawie. W związku z tym jakość naszych specjalistów IT jest oceniana na świecie bardzo dobrze. Jedynym problemem, który mamy na dzisiaj, jest to, że kształcimy ich za mało – mamy za mało kierunków studiów, za mało miejsc dla studentów, ale też za mało chętnych. I to jest wyzwanie dla Polski: stworzyć programy zachęcające uczniów do przygotowywania się do wejścia na rynek pracy, a szczególnie rynek pracy IT” – stwierdza ekspertka.

Zobacz również: