Podkowa Leśna może poszczycić się działaniami proekologicznymi względem drzew, w przeciwieństwie do innych gmin powiatu grodziskiego. W mieście nie wycina się drzew, ale dba o ich zdrowie i pielęgnację. Obecnie władze złożyły wniosek o dofinansowanie pielęgnacji drzew.
Burmistrz Artur Tusiński wraz ze swoimi pracownikami dba o drzewa. W Podkowie drzewa nie będą wycinane, ale odpowiednio pielęgnowane. To pozwoli utrzymać roślinność w odpowiednim stanie. – W przeciwieństwie do kraju, gdzie wycinka będzie dozwolona na każdą skalę, my drzewa pielęgnujemy – zaznacza Tusiński.
Z tego powodu starają się obecnie o dofinansowanie w wysokości miliona złotych dotacji na pielęgnację ponad 3,1 tys. drzew wzdłuż wszystkich alejek parku miejskiego.
Dotacja miałaby wynosić 90 procent tej kwoty. i mam nadzieję, że dobra passa w pozyskiwaniu środków zewnętrznych będzie trwała dalej, co przysłuży się nam wszystkim – dodaje burmistrz.
W ostatnich dwóch latach wypielęgnowano 2,3 tys. drzew znajdujących się w parku, alejach zabytkowych w lesie Młochowskim, przy ul. Lipowej i Jana Pawła II. W trakcie pielęgnacji zauważono bardzo dużo drzew suchych, chorych i wiatrołomów, stąd kontynuowanie prac pielęgnacyjnych. Prace były wykonywane z wykorzystaniem technik arborystycznych przy użyciu sprzętu wspinaczkowego, przystosowanego do pracy na drzewach pod okiem konserwatora.
Niestety nie wszędzie dba się tak o drzewa. W Grodzisku m.in. na Stawach Goliana wycięto obok placu zabaw dla dzieci duże drzewo. Dawało ono nie tylko schronienie dla ptaków, cień przed upałem, ale też upiększało okolicę.
Po wielkiej wichurze oderwał się niewielki konar, a po jakimś czasie drzewo zostało zlikwidowane. Niewiadomo dlaczego, bo pień wyglądał zdrowo. Teraz jest pusto, brzydko, a drzewo można było przecież pielęgnować. Ale łatwiej jest wycinać i po kłopocie – mówi mieszkanka pobliskiego osiedla Lutniana.
To nie jedyny przypadek wycinania drzew, bo można wymieniać podobne działania nie tylko w Grodzisku, ale i w wielu innych gminach. Widać w Podkowie panuje inny zwyczaj i tam dba się o przyrodę.
am
fot. podkowa.pl