26 stycznia, o godz. 12.00 Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieście (ul. Marszałkowska 82 wejście od Żurawiej, sala 448) rozstrzygnie, czy zostanie wszczęte postępowanie karne wobec b. Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego i innych sędziów TK w związku z przekroczeniem uprawnień i fałszowaniem dokumentów w/s wyroku z dnia 9 marca 2016 r.(sygn. II Kp 2216.16).
Przypomnijmy wniosek ws. złożyło Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE, które zarzuciło wydanie tzw. wyroku w składzie niezgodnym z ustawą (12 zamiast 13 sędziów) oraz fałszowania dokumentów poprzez próbie nadania waloru „orzeczenia” przyjętemu 9 marca 2016 stanowisku.

POCZYTAJ O TEJ SPRAWIE

Podobne zawiadomienia złożyły także osoby fizyczne. Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa stwierdzając, że nie jest od oceny kwestii legalności tzw. orzeczenia TK. Na postanowienie prokuratury zażalenie złożyło Stowarzyszenie i sprawa trafiła do sądu.